Brand

Middels nauwe samenwerking met een brand detectiebedrijf laten wij een programma van eisen opstellen dat door verzekering, gemeente en brandweer goedgekeurd wordt, als de benodigde goedkeuringen ondertekend zijn gaan we over tot het opstellen van een offerte. Bij wederzijds akkoord gaan we over tot uitvoering waar we met de meest grote zorg voor uw pand de installatie uitvoeren. Na uitvoering volgt het certificatietraject dat voor U niets meer inhoud dan een handtekening na oplevering, de rest wordt geheel door Elektro Theuws BV verzorgt.